Bikelease - hälsa och hållbarhet!

Erbjud dina medarbetare högkvalitativa förmånscyklar!

Att kunna erbjuda de anställda en förmånscykel är för företaget ett kostnadseffektivt alternativ samtidigt som det är ett attraktivt erbjudande till personalen.

Förmånscyklarna kan subventioneras eller hållas helt kostnadsneutralt för företaget.

Tiden är rätt

 • Ökat miljöfokus – mot en hållbar värld

 • Förvärrad trafiksituation – trångt på vägar, växande köer, längre pendlingstid

 • Ökande bilkostnader – drivmedel, vägtullar, parkering

 • Ökad parkeringsproblematik

 • Hälsotrend – vilja att må bättre

Motion & Hälsa

Motion är något som enkelt kan klämmas in i vardagen och att nyttja motionsmöjligheten till och från jobbet är ett allt mer populärt tillfälle som nyttjas i dagens samhälle.

Istället för bil kan man åka elcykel till jobbet och trampa hem för motionens skull. En motionerande person är friskare och jobbar bättre.

Den som cyklar regelbundet får:

 • Ökad prestationsförmåga

 • Bättre sömn

 • Ökad koncentrationsförmåga

 • Minskad sjukfrånvaro

 • Ökad livslängd

 • Minskning av hjärt- och kärlsjukdomar

 • Ökad säkerhet för cyklister när fler cyklar

Se forskningsresultat och annan information från Cykelfrämjandet

sahargardettill.png

Ekonomi

Upplägget är enkelt för företaget och kräver väldigt liten administration! 

För arbetstagaren är det så klart väldigt förmånligt, det är därför det heter förmånscykel. Inte nog med att de får en cykel det ingår även service så att cyklarnas livslängd ska bli så lång som möjligt.

Konkurrensfördel

Konkurrensen om arbetskraft blir allt hårdare. Att göra det lättare för den anställde att åka mellan hem och arbete är ett bra erbjudande vid rekrytering. Den anställde kan också spara pengar då den slipper att åka bil eller kanske köpa busskort till kollektivtrafiken.


Vill du bli kontaktad

Om du redan nu är övertygad att du vill erbjuda dina anställda förmånscykel ring oss eller lämna in dina uppgifter i formuläret nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt.