Bättre cykel-infrastruktur ökar cyklandet i Stockholms län

Med bättre cykel-infrastruktur finns det en stor potential för att öka cyklandet i Stockholms län, visar en ny studie. Studien visar att mer än 70 procent av länets invånare skulle kunna cykla till jobbet på mindre än 30 minuter om cykling tillåts på alla vägar.

Läs mer här

Grön punkt visar på mindre än 5 minuter, gul punkt 15 minuter, orange 30 minuter, röd 45 minuter och blå 1 timme

Grön punkt visar på mindre än 5 minuter, gul punkt 15 minuter, orange 30 minuter, röd 45 minuter och blå 1 timme